อยุธยา วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา ประมาณ

admin2

อยุธยา วันอังคารที่ 18 มิถุนายน เวลา ประมาณ 10:00 น ชาวมุสลิม แต่ละหลังคาเรือน มีพิธี เชือดวัว ตามหลักศาสนา ของ ชาวอิสลาม ที่ ตำบล สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง มีชาวมุสลิม รวมกัน เป็นจำนวนหมู่มาก ทำพิธีเชื่อวัวกันในวันนี้ พิธีการทำกุรบาน หรือการเชือดวัวของ
ศาสนาอิสลามหรือ การใช้สัตว์บูชายัญ หรือ การเชือดสัตว์พลีทาน เกิดขึ้นในพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้อย่างไร
ความเชื่อ คือ ศาสดาอิบราฮิมฝันว่า เขาได้รับสาสน์จากอัลเลาะห์ ขอให้เขาเสียสละอิสมาอิลผู้เป็นลูกชายเพื่อเป็นการแสดงถึงการเชื่อฟัง เมื่อเขาถ่ายทอดความต้องการนั้นให้ลูกชายฟัง อิสมาอิลก็ยอมรับขอให้พ่อของเขาทำตามคำร้องขอดังกล่าว แต่เมื่ออิบราฮิมกำลังจะสังหารลูกชาย อัลเลาะห์ก็หยุดยั้งการกระทำของเขาไว้ พร้อมกับมอบแกะให้เป็นเครื่องบูชายัญแทน
ชาวมุสลิมทั่วโลกทำพิธีเชือดสัตว์พลีทานในหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าในประเทศนั้น ๆ มีการปศุสัตว์แบบใด แต่พิธีกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำ หากไม่เกินกำลังทรัพย์ของพวกเขา

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

อยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด วัน

อยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด วันครหลวง เพื […]

You May Like

ข่าวภูธร