จ.พระนครศรีอยุธยา ปนร. นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้

admin2

จ.พระนครศรีอยุธยา ปนร. นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินกว่า 1.9 ล้านบาท จากกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมในครั้งนี้
สืบเนื่องจาก พื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาได้ประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 14 อำเภอ 169 ตำบล 1,026 หมู่บ้าน 55 ชุมชน และที่สำคัญมีความสูญเสีย คือ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 22 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เสนอให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง 22 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,910,000 บาท พร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยในทุกกรณี
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความสูญเสียจากอุทกภัย จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 1,910,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและได้รับความสูญเสีย ซึ่งจะใช้เงินบริจาคจากที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้บริจาค พร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัย โดยบริจาคได้ที่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเงินทั้งหมดนี้จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ
ต่อมา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ร่วมประชุมกับ ก.ธ.จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ของ ก.ธ.จ.พระนครศรีอยุธยา ในการสอดส่องดูแลโครงการ ต่างๆ เพื่อนำข้อมูล เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไปได้ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า 1.4 แสนเรื่อง มีทั้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับโควิด ซึ่งในภาพรวมประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงเป็นอย่างดี รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาจะส่งให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป จากนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย ซึ่งได้สูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากเหตุจมน้ำ พร้อมมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในการดำเนินชีวิตต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

มุกดาหาร พระอาจาร์ ทศพล พลเอก มณี จันทร์ทิพย์

มุกดาหาร พระอาจาร์ ทศพล พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แ […]

You May Like

ข่าวภูธร