กาญจนบุรี – อนุทิน ตกใจ ตะลึง อธิบดีกรมแพทย์แผน

admin2

กาญจนบุรี – อนุทิน ตกใจ ตะลึง อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย รายงาน 400 วิสาหกิจ กาญจนบุรี จับมือ ทำแปลงกัญชา 350 ไร่ ใหญ่ที่สุดในโลก ผลผลิตรอบละ 300 ตัน เปิดตัวลูกหมอเดชาลงสส.ในนาม ภูมิใจไทย จีบ สส.ศรีสมร จาก ปชป.น่าจะมาร่วมกับสมัยหน้านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” เขตสุขภาพที่ 5 จ.กาญจนบุรี วันนี้ 10 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน งานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 5 จ.กาญจนบุรี ที่โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมทวน อำท่ามะกา อำเภอเมืองกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกว่า 2,000 คน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเปิดงาน อนุทิน เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจรและมหกรรม ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 5 สร้างความรู้ความเข้าใจการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์และเชิงเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจร และมหกรรม ปลดล็อก กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม.และประชาชนเข้าร่วม นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวรายงานการจัดงานว่า เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐมและประจวบคีรีขันธ์ มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมีพื้นที่ในการปลูกกัญชารวมกว่า 3,000 ไร่ และยังมีกัญชาพันธุ์พื้นถิ่น ได้แก่ พันธุ์ตะนาวศรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สายพันธุ์ของประเทศไทย กลางน้ำ มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP/WHO จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี ส่วนปลายน้ำ หน่วยงานด้านสาธารณสุข นำร่องใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย Palliative Care ที่โรงพยาบาลราชบุรี และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมุนไพร และผลิตภัณฑ์กัญชาจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อจากนั้น นายอนุทินได้ขึ้นเวทีเพื่อพบปะประชาชน และได้กล่าวได้พูดแนะนำ ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 กาญจนบุรี ในนามพรรคภูมิใจไทย นอกจากนั้นยังแนะนำตัว นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โดยยังมีการใช้คำพูดแซวถึงชื่อและนามสกุลของ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อีกว่า ” มีรัศมี มีฤกษ์ดี เป็นฤกษ์เศรษฐี ต้องถือว่าเป็นมงคลนามเป็นอย่างยิ่ง วันนี้อยู่พรรคประชาธิปัตย์ วันหน้ส อย่าพูดไป ไม่รู้

หลังจากกล่าวเปิดงานว่า กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศอย่างยั่งยืน โดยวันนี้เป็นการประชุมวิชาการทางการแพทย์สัญจรครั้งที่ 2 จัดที่เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนากัญชา กัญชง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูก การผลิต การสกัด และการใช้ รวมถึงแนวทางการรักษาต่อจากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินดูตามบูธต่างๆภายในงาน เริ่มจากบูธผัดกระเพราสมุนไพร หมูหนักกัญชา และได้ลงมือผัดเองอีกด้วยส่วนไฮไลท์ของงานคือ บูธของ ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี ที่มี นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว ให้การต้อนรับที่บูธ นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวอธิบายว่า อันนี้บูธของการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก เป็นความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรีกับกรมแพทย์แผนไทย 4วิสาหกิจนี้คือที่ปลูกมาแล้ว สิ่งที่จะนำเสนอคือ วิสาหกิจ 400 วิสาหกิจได้เข้าร่วมกันกับแบบถูกต้อง และกำลังร่วมทำแปลงกัญชาใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณ 300 กว่าไร่ และก็ทำโรงเรือนและกรีนเฮาท์และกรีนไลท์ดิ้ง 34 โรงเรือน อยู่ที่ไทรโยค จะเป็นแปลงที่มีผลผลิตต่อรอบรอบล่ะอย่างน้อย 300 ตัน ตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในกาญจนบุรีอีกแห่งหนึ่ง.นายอนุทิน ได้รับฟังข้อมูลสีหน้าตกใจ โดยมีท่าทางแสดงออกด้วยความสนใจข้อมูลนี้มาก ตอบกลับไปว่า ต้องมาดูต่อนอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังได้ชมวีดีทัศน์สถานที่ปลูกกัญชา กว่า 350 ไร่ ซึ่งเป็นทีปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่มี วิสาหกิจชุมชนร่วมด้วยกว่า 400 แห่ง ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมผลิตกัญชาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ นายอนุทินถึงกับยกนิ้วโป้งให้กับบูธดังกล่าว[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iMr7O_hYOgA[/embedyt]

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

จ. อุบลฯ KICK OFF โครงการอุบลโมเดล

จ. อุบลฯ KICK OFF โครงการอุบลโมเดลนำร่องการพัฒนาศั […]

ข่าวภูธร