จ.มุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญ

admin2

จ.มุกดาหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน 6 ของพี่น้อง ภูไทกะเลิง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08 00 น นาย ชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลได้มอบหมายให้ นายเกียรดิศักดิ์คำปาน ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหา รมาเป็นประธานในพิธี ประเพณีบุญเดือน 6 บ้านนาสะเม็ง โดยมี นายบุญนาม อินทปัญญา นายก อบต นาสะเม็งสจ.ใหญ่ขวัญใจพี่น้องประชาชน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธี บุญเดือน 6 ของพี่น้องภูไทยเชื้อสายกะเลิง ซึ่งเป็นประเพณีที่ประกอบกันมาทุกปี ด้วยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาโควิดระบาด จึงไม่ได้จัดงานประเพณีบุญเดือนหก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จึงทำให้ต้องชะงัก งานบุญประเพณีนนทกออกไปก่อน หลังจากที่ โรคระบาดได้ซาลง ทางคณะกรรมการ พี่น้องประชาชนได้ลงมติว่าควรจัดงานสืบสานประเพณีบุญ 6 ซึ่งเป็นประเพณีที่ จัดกันมา ประจำทุกปี เนื่องด้วยปีนี้ฝนฟ้ามาไว ประเพณีบุญเดือน 6 ซึ่งเป็นประเพณีที่พี่น้องชาว ภูไทกะเลิง ได้ยึดถือยึดมั่นปฏิบัติกันมา ช้านาน เนื่องด้วย เข้าสู่ฤดูการทำนา จึงได้มีพิธีกรรมบวงสรวง ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทางบรรพบุรุษ หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าศาลเจ้าปู่ ซึ่งชาวบ้านกูไทกะเลิงมีความเชื่อถือว่าถ้าได้บวงสรวงแล้วข้าวน้ำจะอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ภาพนาย สุวิทย์ โพธิรัชต์ เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

ผู้ว่า พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

ผู้ว่า พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมกา […]

You May Like

ข่าวภูธร