ผู้ว่า พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

admin2

ผู้ว่า พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม โดยมี ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และคณะ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงาน จ.พระนครศรีอยุธยา นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสำหรับการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ มีกำหนดการจัดกิจกรรมพิเศษ 7 วัน ได้แก่ วันที่ 12-14 , 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญ ประกอบ ด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน การสาธิตงานฝีมือที่หาชมได้ยาก และ workshop งานฝีมือต่างๆ การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านอาหารถิ่น อาหารร้านมิชลินของ จ.พระนครศรีอยุธยา และจำหน่ายสินค้าจากร้าน Museum Shop ของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

โรงเรียนอนุบาลเบตง เปิดอาณาจักรของฝาก

โรงเรียนอนุบาลเบตง เปิดอาณาจักรของฝากเมืองเบตงและแ […]

You May Like

ข่าวภูธร