โรงเรียนอนุบาลเบตง เปิดอาณาจักรของฝาก

admin2

โรงเรียนอนุบาลเบตง เปิดอาณาจักรของฝากเมืองเบตงและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง สุภาพอนุสรณ์ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิด ศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง โดยมี พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมในพิธี
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” เป็นโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เมื่อ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ( 3 ขวบ ) อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำหรับภายในศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง จัดให้มีสินค้าโอท็อปของอำเภอเบตง มาจำหน่ายเช่น ผ้าปาเต๊ะ มุมกาแฟ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมาชีพ นอกจากนี้ภายนอกอาคารโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการทำเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทางครูประจำชั้นจัดให้มีกิจกรรมปลูกผักในตะกร้า พลาสติกสาน เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักรอบโรงเรียนและมีการประกวดผลผลิตจากการปลูกผักของแต่ละชั้นเรียนด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้มาเยือนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้ามาร่วมชม ช้อป ชิม อุดหนุนสินค้าภายในศูนย์ One Stop Service อาณาจักรของฝากเมืองเบตง ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดให้บริการทุกวัน
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับ

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับ ตัวแทน […]

You May Like

ข่าวภูธร