จ.มุกดาหาร อำเอภดอนตาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน

admin2

จ.มุกดาหาร อำเอภดอนตาล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา.10.30.น นาย บุญนาม อินทปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล นาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ี่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กและอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำมดที่บ้านภูผาหอม​ ตำบลนาสะเม็ง​ อำเภอดอนตาล​ จังหวัดมุกดาหาร หารือเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และนำไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติของเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ต่อไป

ภาพ นส สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวพญายม รายงาน

Next Post

หนุ่มคลองสิบที่นำพระราหูฝังเพชรดวงเฮงอีกแล้วหลัง

หนุ่มคลองสิบที่นำพระราหูฝังเพชรดวงเฮงอีกแล้วหลังไอ […]

You May Like

ข่าวภูธร