อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกัน

admin2

อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน รู้ทันสื่อออนไลน์ ในจังหวัด กว่า 9 ล้านบาท วันที่ที่ผ่านมา 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ระหว่าง นายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคลปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และ พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.จวอุบลราชธานีพ.ต.อ.ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
โดย นายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000.หนึ่งล้านบาท โดยสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 2.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 7,000,000. เจ็ดล้านบาท โดยสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000.หนึ่งล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zQPdIIrizaw[/embedyt]

เอกข่าวภูธร ออนไลน์

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้บริการ “ฟรี” กิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้บริการ “ […]

ข่าวภูธร