อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมวกกันน็อก จำนวน

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมวกกันน็อก จำนวน 150 ใบ ณ โรวเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบหมวกกันน๊อค พร้อมด้วยนางขนิฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวกรรณิการ์ เอกคณิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอำนาจเจริญ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอ และนายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอ ได้ร่วมมอบหมวกกันน็อค จำนวน 150 ใบ ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและการเสียชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 -18 ปี และเด็กเล็กที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการรับ-ส่งไปโรงเรียน และในวันที่ 19 กันยายน 2566 จะเดินทางไปมอบหมวกกันน็อก จำนวน 150 ใบ ณ.โรงเรียนปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ […]

ข่าวภูธร