อุบลฯ อำเภอโขงเจียม ทำบุญตักบาตรถนนสาย

admin2

อุบลฯ อำเภอโขงเจียม ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการระดับอำเภอให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
เมื่อเช้าวันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม 2565 นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ตามภารกิจการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการระดับอำเภอให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ วัดถ้ำค้อธรรมาราม บ้านถ้ำป่อง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไผ่ และ ณ วัดหัวเห่ว บ้านหัวเห่ว หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และนำปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำบุญ นำไปมอบให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนยากไร้ผู้พิการกลุ่มเปราะบางสูงอายุในเขตอำเภอโขงเจียม และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พืชสมุนไพร ให้เป็นคลังยา คลังอาหารของชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เป็นการสร้างความรักสามัคคี และเอื้ออาทรในชุมชน หมู่บ้าน เพิ่มมากขึ้น
สำหรับกิจกรรม ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตร อำเภอโขงเจียม โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และท้องถิ่น บูรณาการขับเคลื่อนโครงการ พลัง “บวร” ร่วมใจ สายเทียน สายธรรม ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสุขอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Next Post

อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

Post Views: 102 อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ […]

ข่าวภูธร