เรือนจำกลางอุบลราชธานี นำบุคลคลภายนอก ร่วม

admin2

เรือนจำกลางอุบลราชธานี นำบุคลคลภายนอก ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานภายในเรือนจำ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน วันนี้ 17 มี.ค.2566 ที่ เรือนจำกลางอุบลราชธานี นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี ต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนจากหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สื่อมวลชน และญาติผู้ต้องขัง ในโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานภายในเรือนจำ ตามโครงการเปิดเรือนจำสู่สังคม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.มาตรฐานด้านข้าว 2.มาตรฐานด้านอาหาร 3.มาตรฐานการทำงานของผู้ต้องขัง 4. มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
โดยคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจรับอาหารสำหรับจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง การประกอบอาหารและการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง มีความสะอาด อาหารถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ผู้ต้องขังได้รับประทานอิ่มอร่อยทุกมื้อ ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล พบปะและเยี่ยมชมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังภายในแดนหญิง ด้านญาติผู้ต้องขัง ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง กล่าวชื่นชม การดำเนินงานภายในเรือนจำกลางอุบลราชธานี ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องขังเหมือนญาติมิตร และเปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขังได้เยียมชมในครั้งนี้

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลาหู่ทหารปกครองไฟ

Post Views: 34 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลาหู่ท […]

ข่าวภูธร