กาญจนบุรี – ชาวกาญจน์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแต่งตั้งพระสมุห์ วิโรจน์ ขึ้น

admin2

กาญจนบุรี – ชาวกาญจน์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแต่งตั้งพระสมุห์ วิโรจน์ ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทวสังฆรามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา ประชาชนชาวกาญจนบุรี เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมร่วมจัดขบวนแห่ตราตั้งบริเวณศาลหลักเมือง โดยขบวนแห่ตราตั้งจากพระบัญชาของสมเด็จพระอรยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จากบริเวณศาลหลักเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจารจร ของ สภ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ โดยขบวนแห่ได้จัดตั้งขบวนขึ้นบริเวณศาลแล้วออกจากศาลหลักเมือง มุ่งเข้าไปยังตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ก่อนเข้าไปยังวัดเทวสังฆาราม ซึ่งใช้รถยนต์ประดับดอกไม้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธศาสนา ร่วมในขบวนแห่ไปวนรอบพระอุโบสถ

โดยการตั้งขบวนแห่ ตราแต่งตั้งพระบัญชาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ที่ได้พระราชทานแต่งตั้งให้ พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ซึ่งมีแตรวงจากนักเรียนเทพมงคลรังสี ร่วมบรรเลง นางรำร่วมขบวนแห่กันครึกคัก ภายในพระอุโบสถ มีพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีสวดชยันโต และ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นผู้อ่านสารพระบัญชาตราตั้ง ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีบรรดาญาติๆ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสของพระอารามหลวงนั้นจะมีความแตกต่างกับวัดทั่วๆ ไป คือ ต้องมีพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แต่งตั้งเท่านั้น สำหรับวัดทั่วๆ ไปทางเจ้าอาวาสสามารถจะเป็นผู้แต่งตั้งได้เอง

ประวัติ…..พระสมุห์ วิโรจน์ วิโรจโน นามสกุล ไหลวารินทร์ อายุ 38 พรรษา 13 จบนักธรรมเอก จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ ระหว่างทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสาขาพัฒนาสังคมพระสมุห์วิโรจน์ หรือ หลวงพี่ตู่ ได้รับการแต่งตั้งในฐานานุศักดิ์ที่ “พระสมุห์” ของท่านเจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคุณเพิ่ม เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ในปี 2556ปี 2557 เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำที่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ปี 2558 เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งให้เป็น พระวินยาธิการ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดูแลสอดส่องคณะสงฆ์ เรื่องแนวการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมวินัยปี 2560 รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีปี 2562 เป็นคณะกรรมการการปฏิรูปคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ฝ่ายสาธารณูปการปี 2565 พระธรรมวชิรนุวัตรเจ้าคณะภาค ๑๔ แต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ ประจำภาค ๑๔ปี 2566 เจ้าอาวาสทำเรื่องเสนอพระสังฆราชเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ส่วนผลงานความโดดเด่นด้านสาธารณกุศล เชื่อมโยงกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ได้ดีและมีผลงานชัดเจนด้านสาธารณกุศล เช่น เป็นผู้สนับสนุนองค์กรสาธาณกุศลมูลนิธิต่างๆจัดตั้งโรงทานครัวอาสาในสถานการณ์โควิดลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในภัยพิบัติอุทกภัยต่างจังหวัดเป็นผู้ดูแลศูนย์สุขภาพพระสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ บ้านวังด้ง จัดทำรถพยาบาลเพื่อรองรับช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธในจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5GVuceXyZGw[/embedyt]

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

อ.เบตง นักธุรกิจประชาชนหลากหลายอาชีพ ยะลาอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ช่วยประชาชน

อ.เบตง นักธุรกิจประชาชนหลากหลายอาชีพ ยะลาอยากให้แก […]

You May Like

ข่าวภูธร