กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะฝ่ายสำรวจเยี่ยมชม

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะฝ่ายสำรวจเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร และทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway)
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงานฝ่ายสำรวจ จำนวน 65 คน นำโดย นายวิชัย อาชวรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ (อสร.) ในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการฝ่ายสำรวจ เรื่องแผนงานระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในปี 2565 ในทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจเขื่อนสิรินธร/เขื่อนปากมูล และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ได้นำคณะฝ่ายสำรวจ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก และเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร และศูนย์พัฒนาตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) กฟผ.เขื่อนสิรินธร อีกด้วย

Next Post

สุชาติ รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ ธิวัลรัตน์ ลงพื้นที่

สุชาติ รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ ธิวัลรัตน์ ลงพื้น […]

ข่าวภูธร