อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมือง

admin2

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค์ สุขคูณ นายอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกองตรีเสกสรรค์ สุขคุณ ผบ.ร้อย อส.อ.ดอนมดแดงที่ 19 เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. และพิธีกล่าวคำปฏิญาณขอบสมาชิก อส. รับฟังสาร

ของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 68 โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. สมาชิก อส.ร่วมพิธี ณ หอประชุม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

มทบ.37 ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกัน

มทบ.37 ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและห […]

ข่าวภูธร