มทบ.37 ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกัน

admin2

มทบ.37 ร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ บ้านปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 2 พร้อมด้วย กำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 และ ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 37 เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ในพื้นที่รอยต่อ

 3 จังหวัด ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง อ.เวียงป่าเป้า อ.พาน อ.แม่สรวย เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภายในพื้นที่ ในรูปแบบบรูณาการร่วมกัน ได้ร่วมทำข้อตกลง MOU กับส่วนราชการ จังหวัดพะเยา และ จั.งหวัดลำปาง ในการร่วมมือกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และได้ร่วมกิจกรรมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรม ณ รร.บ้านปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 อย่างเคร่งครัด

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากอง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาด […]

You May Like

ข่าวภูธร