อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากอง

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 68 วันที่ 10 กุมภาพันธ์2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ครบรอบปีที่ 68 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายกองเอก รณชัย จิตรวิเศษ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังเช่นทุกปี โดยมีกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดทั้ง 10 กองร้อย พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี จากนั้นมีการรับฟังสาส์นของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน, การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ด้วย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=aCLBJOzq11U[/embedyt]

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

น่าน 2 คนร้ายชิงทรัพย์ ได้เงินสดไปเกือบหมื่น

น่าน 2 คนร้ายชิงทรัพย์ ได้เงินสดไปเกือบหมื่นบาทเมื […]

ข่าวภูธร