จังหวัดมุกดาหารคัดเลือกหมู่บ้าน เข้มแข็งตาม

admin2

จังหวัดมุกดาหารคัดเลือกหมู่บ้าน เข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เมือวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลพร้อมด้วย นายเอกอมร ศรีลาศ้กดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลดอนตาล และปลัดอำเภอ สภ.ดอนตาล ทหาร ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ตำบลดอนตาล ร่วมให้กำลังใจและพร้อมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินและตัดสิน ผลงานหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด
โดยทางอำเภอดอนตาล นาง บุญช่วย ทานะเวท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1ตำบลดอนตาล เป็นตัวแทนเข้าประกวดฯ การพิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านให้ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี 2565 ณ
ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1บ้าน ตำบลดอนตาล. อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยสำนึกและ หัวงแขนในแผ่นดินเกิด
ภาพโดย สุดารัตน์ คนไว เรียบเรียง สุวิทย์ โพธิรัชต์เหยี่ยวข่าวยอดพญายม รายงาน

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ […]

You May Like

ข่าวภูธร