อุบลฯ รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร มูลค่ากว่า 3

admin2

อุบลฯ รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จาก ภาคเอกชน หวังลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มเกษตรกรชาวอุบลฯ โดยไม่ใช้งบประมาณราชการแต่อย่างใด 22 ก.พ.65 ที่ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่ากว่า กว่า 3,000,000 บาท จากบริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จำกัด บริษัทคูโบต้าเจริญชัย อุบลราชธานี ซึ่งได้มอบให้แก่วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาวังอ้อ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ หมู่ 16 โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการบริษัทคูโบต้าเจริญชัย อุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่ม เข้าร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้ นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการบริษัทคูโบต้าเจริญชัย อุบลราชธานี กล่าวว่า คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คูโบต้าในจังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกร ให้อยู่ดีกินดี สะดวกสบายในการทำการเกษตรสมัยใหม่ ด้วยเครื่องจักรกลที่ทันสมัย ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่ม ฯ และเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม ฯ หรือองค์กรของรัฐให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการแต่อย่างใด สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ โดยได้คัดเลือกกลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 71 กลุ่ม เพื่อรับมอบเครื่องจักรกลการเกษตรของทางบริษัท ซึ่ง 3 ใน 71 กลุ่มนั้นมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาวังอ้อ วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ หมู่ 16 ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนับเป็นต้นแบบของกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีความเชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่นในระดับแนวหน้า

 

Next Post

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ มาค-คะ-มาด ผู้ว่า

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ มาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจ […]

You May Like

ข่าวภูธร