อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ มาค-คะ-มาด ผู้ว่า

admin2

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ มาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยม ชื่นชมจุดฉีดวัคซีน ตำบลบ้านรุน และจะประกาศเป็นตำบลนำร่องจัดฉีดวัคซีนเข็มแรกทุกกลุ่มได้ครบ 100% เช้าวันนี้ 23 ก.พ. เมื่อเวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ นาคคะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยม ชื่นชมจุดให้บริการฉีดวัคซีน ตำบลบ้านรุน ฉีดวัคซีนครบ 100% นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1-4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชากรเป้าหมายที่รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 1,155 คน ซึ่งได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ 100% ในวันนี้ โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะประกาศให้เป็นตำบลนำร่องในการฉีดวัคซีนครบ 100% ของจำนวนประชากรในพื้นที่ นายวีระชัย กล่าวว่า วันนี้มาเยี่ยมชมผลงานการฉีดวัคซีนของตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตำบลบ้านรุนวันนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกครบ 100% ตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปี จนถึงบุคคลทั่วไป กลุ่ม 608 โดยนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอ ร่วมมือช่วยกันผลักดัน ซึ่งฉีดวัคซีนในวันนี้กลุ่มเป้าหมาย อีก 40 คน จะครบ 100% ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมาก ทางรัฐบาลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งเป้าไว้ที่ 70% ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการฉีดของจังหวัด สูงขึ้นมาก ณ วันนี้ ภาพรวมฉีดได้ 92% ในส่วนวัคซีนเข็ม 3 ฉีดแล้วกว่า 40% ได้กำหนดเป็นนโยบายว่าในเมื่อมาถึง 90 % แล้ว ให้ทุกพื้นที่สำรวจว่ามีตำบลไหนที่จะทำถึง 100% พบว่าวันนี้ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยาสามารถดำเนินการได้ 100% ดังนั้น จึงจะประกาศให้ตำบลบ้านรุน เป็นตำบลนำร่องของจังหวัดที่สามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ 100% เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของตำบลอื่น ๆ ต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำนาจเจริญ โครงการอบรมตัวแทนกองทุนการออม

อำนาจเจริญ โครงการอบรมตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ ก […]

ข่าวภูธร