อุบลฯ อาชีวะจัด ตัวแม่ Influencer พัฒนากลุ่มครู

admin2

อุบลฯ อาชีวะจัด ตัวแม่ Influencer พัฒนากลุ่มครูภาคอีสาน สู่ผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลบนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK หวังขยายผลเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคต วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายภารกิจให้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้บริหารสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ประสานงานโครงการ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน เข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับหลักสูตรการจัดอบรม ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจ ที่มา พลัง และโอกาสดีๆในการใช้โซเชียลมิเดียโดย ดร.วรพล อิทธิคเณศร (เชฟธอมัส) เจ้าของเพจตำรับข้างวัง มาเรียนรู้การทำช่อง youtube / TIKTOK กันเถอะ เรียนรู้การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ รู้จักหลังบ้านช่องยูทูป และไอเดียน่ารู้ พร้อมแนวทางทำคลิปให้ปัง (App Kinemaster)โดยครูเกศริน คุ้มพุฒ เจ้าของเพจสอนทำยูทูปสร้างรายได้ สไตล์เกศ และเพจKate Variety บนแพลดฟอร์ม Youtube /Tiktok/Instagram/ Facebook และ ผศ.สมประสงค์ รุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรมฯ มจพ.ลาดกระบัง เทรนด์การเล่าเรื่องผ่านโซเชียล Storytelling การรับมือกับข้อเสนอความคิดเห็น (Comment) ต่าง ๆ โดยคุณปุ้ม เปรมสุดา สันติวัฒนา พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อภิปรายแนวทางการสร้างเนื้อหา (Content) พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการเปิดช่อง Youtube / TIKTOK การสร้างเนื้อหา (Content) ตัดต่อวีดีโอลงใน youtube/TIKTOK จากนั้นร่วมกันวิพากษ์ผลงานร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้รับการอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนางานที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

ทั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK วันนี้ เป็นการอบรมในภาคกลาง ภาคตะวันออก และกทม. เพื่อพลิกโฉมภาพลักษณ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร สร้างการรับรู้ และความสำเร็จของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เสริมศักยภาพการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงบุคลากรจากส่วนกลาง ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการอบรมดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจจากวิทยากรและผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อ Online เพื่อเป้าหมายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก และมีใจรักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีใจพร้อมในการสร้างคอนเทนต์ช่องตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลด้านอาชีวศึกษา “อาชีวะ Influencer” บนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK เกิดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ครู บุคลากรและนักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดีต่อไป

Next Post

อุบลฯ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ

อุบลฯ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ป […]

ข่าวภูธร