อุบลฯ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ

admin2

อุบลฯ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมอาชีวะอุบลฯ สถานศึกษา 86ปี สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดีให้อาชีวศึกษาไทยวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่ายคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมและและให้กำลังใจในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมมอบนโยบายหลักคิดในการทำงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดีสู่สังคมไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 11 นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ที่ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญ ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านยาวนานกว่า 86 ปีของการก่อตั้ง ที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ที่ว่า “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

Next Post

อยุธยา แห่เทียนพรรษา อบต. แม่ลา คึกคัก วันที่ 27

อยุธยา แห่เทียนพรรษา อบต. แม่ลา คึกคัก วันที่ 27 ก […]

ข่าวภูธร