อำนาจเจริญ วันที่ 2 มิถุนายน 2566. ผู้สื่อข่าว ทราบ

admin2

อำนาจเจริญ วันที่ 2 มิถุนายน 2566. ผู้สื่อข่าว ทราบว่า ได้มี โครงการ เสวนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลงาน พิเคราะห์ เหตุการณ์ ตายในเด็ก จากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบาย และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีกิจกรรม ณ. ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต อำนาจเจริญ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ เพื่อพิเคาะห์เหตุการตาย ของเด็ก ไม่ว่า การจมน้ำ หรืออุบัติภัยทางถนน พร้อมหาจุดอ่อนของ พฤติกรรมเด็ก รวมทั้งการปฏิบัติจริงที่เป็นอยู่ ของครอบครัวชุมชน และหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อการตาย ของเด็ก ในการทำลายพฤติกรรมความเฉื่อย ของคนทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครัวเรือน ถึงผู้กำหนดนโยบาย ในการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิต และคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสิทธิของเด็กทุกคน โดยการสื่อสาร สาธารณะ ขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ พฤติกรรมครอบครัว ชุมชน และสังคม
นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธานพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชน มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=m61QG7Gsq8I[/embedyt]

ประพัทธ์พงศ์​ รายงาน
จากอำนาจเจริญ

Next Post

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหารแจ้งข่าวดี ตลาดอิน

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหารแจ้งข่าวดี ตลาดอิน […]

You May Like

ข่าวภูธร