กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เมืองอุบลราชธานี เมือง 4 มหัศจรรย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เมืองอุบลราชธานี เมือง 4 มหัศจรรย์ 4 แสง 4 อิ่ม 4 การพัฒนาประเทศ ในหัวข้อ แสงโซล่าร์เซลล์ โดยร่วมนั่งเรือไฟฟ้า กฟผ. (EV Boat) ชลพัฒน์ 2 ในการสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน โดยทีมงานถ่ายทำจาก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยในครั้งนี้ นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร ได้เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ บริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ก่อนลงเรือไฟฟ้า (EV Boat) ชลพัฒน์ 2 นายอาทิตย์ พรคุณา (กธอ-ฟ.) ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับทางทีมถ่ายทำสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT อุบลราชธานี) ประกอบในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เมืองอุบลราชธานี เมือง 4 มหัศจรรย์ อีกด้วย

Next Post

จังหวัดกาญจนบุรี (Kick off) เปิดศูนย์ปฏิบัติ

จังหวัดกาญจนบุรี (Kick off) เปิดศูนย์ปฏิบัติการจัด […]

You May Like

ข่าวภูธร