อำเภอลืออำนาจ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ตรวจ

admin2

อำเภอลืออำนาจ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย ATK พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รับการรักษาที่บ้านพักภายในหมู่บ้าน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศิรประภา ปรุโปร่ง และคณะ ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นายสุเมธ แสงอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลืออำนาจ นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ และทีม CDCU อำเภอลืออำนาจ ร่วมวางแผนเปิด CI ให้มีรองรับทุกตำบล โดยคณะออกเยี่ยมโรงพยาบาลลืออำนาจ และ รพ.สต.โคกกลาง เพื่อติดตามการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 โดยทีม เจ้าหน้าที่ที่มีการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย ,ATK จำนวน 289 ราย มีผลบวก 2 ราย และเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รับการรักษาที่บ้านจำนวน 3ราย
ทั้งนี้การรักษาโรคโควิด-19 จะให้ครอบครัวดูแลรักษากัน ชุมชนรักษาชุมชน กรณีผู้ป่วยเล็กน้อย โดยมี อสม.และเจ้าหน้าที่จาก รพสต ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด รับยาจากโรงพยาบาลอำเภอ มามอบให้ผู้ป่วย ในส่วนผู้ป่วยมีอาการ โรงพยาบาลอำเภอจะรับไว้รักษา แต่ถ้าอาการหนักที่ต้องใช้ท่ออ๊อกซิเจน จะให้โรงพยาบาลจังหวัดรับรักษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลในชุมชน ในแต่ละตำบลจะได้จัดให้มีสถานที่ไว้รองรับการรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ในกรณีบ้านของผู้ป่วยสถานที่ไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวและชุมชน ต้องช่วยกัน ดูแลในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ตนเองเป็นเบื้องต้น เป็นแนวทางที่สำคัญ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dyhG1sp8wBs[/embedyt]ทีม ข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ ลงพื้นที่ติดตาม ร้านเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลด

ผู้ว่าอุบลฯ ลงพื้นที่ติดตาม ร้านเข้าร่วมโครงการพาณ […]

You May Like

ข่าวภูธร