ผู้ว่าอุบลฯ ลงพื้นที่ติดตาม ร้านเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลด

admin2

ผู้ว่าอุบลฯ ลงพื้นที่ติดตาม ร้านเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคา จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน จากสถานการณ์ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น14 ม.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมราคาหมูเนื้อแดง ที่ ร้านวี.ซี.มีท สาขาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน โดยนำหมูเนื้อแดง จำหน่ายในราคากิโลกรัม ละ 150 บาท ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากาถานการณ์ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับมาตรการเกี่ยวกับหมูราคาแพงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชานี ได้ดำเนินการ หาร้านเข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ซึ่งจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวน 4 จุด ได้แก่ อำเภอเมือง และร้านทูบี พอร์ค มาร์ท 4 สาขา สาขาตลาดดอนกลางสันติสุข สาขาถนนอุปลีสาน อำเภอเมือง สาขาตลาดวาริน และสาขาตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ และขณะนี้กำลังประสานร้านวี.ซี.มีท เพื่อให้ช่วยขยายระยะเวลาร่วมโครงการหมูพาณิชย์ลดราค ช่วยประชาชน ! โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 ต่อไปอีก จากเดิมถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์ ส่วนกลางประสาน ได้ประสานขอความร่วมมือห้างแม็คโคร อุบลราชธานี ตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 185 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ซึ่งห้างแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี มีปริมาณจำหน่ายวันละ 2,000 กิโลกรัม

Next Post

นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อ

นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อ วันท […]

ข่าวภูธร