นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อ

admin2

นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เมื่อ วันที่ 14. ม.ค. 65 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ผบ.มทบ. 37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ม.แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย เพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทย อ.แม่จัน ในภาวะวิกฤติขาดแคลนโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 2,800 ซีซี การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Next Post

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญ

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางบุษบา […]

You May Like

ข่าวภูธร