วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม​ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง

admin2

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม​ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระ ตามระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการเลือกตั้ง จำนวน 82 คน มีการเสนอรายชื่อสมาชิกเหล่ากาชาดฯ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด 22 คน และผ่านการเลือกตั้ง

จำนวน 14 คน ในการนี้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และข้าราชการปกครองจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นศักขีพยาน

Next Post

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 จังหวัดเชียงราย เมื่อ

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 จังหวัดเชียงราย เมื่อ 1 […]

ข่าวภูธร