โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 จังหวัดเชียงราย เมื่อ

admin2

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 จังหวัดเชียงราย เมื่อ 120900 ม.ค. 65 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ. 37 ได้อนุมัติให้โครงการทหารพันธุ์ดีฯ นำผักปลอดสาร ได้แก่ 1. ผักกาด 2. มะเขือยาว 3. ถั่วฝักยาว 4. บวบหอม 5. ฟักทอง
6. ฟักเขียว 7. ผักชีพื้นเมือง 8. คะน้า 9. พริกหนุ่ม 10. ผักขี้หูด 11. ผักเชียงดา 12. ถั่วแปบ 13. ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ 14. ขนุน 15. เสาวรส 16. กล้วย 17. ข้าวหอมมะลิ 18. ไข่ไก่
จัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ร้านค้าสวัสดิการของหน่วยช่องทางประตู 2 โดยมีผลการตอบรับจากประชาชน และกำลังพลเป็นอย่างดี

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า กอ.รม […]

You May Like

ข่าวภูธร