กอ.รมน.เชียงราย ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

admin2

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เมื่อ 12 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงรายผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นปรธาน

Next Post

โควิค-19 จ.อุบลฯ เผยมาตรการเข้ม 6-6-7 แผนเผชิญเหตุ

โควิค-19 จ.อุบลฯ เผยมาตรการเข้ม 6-6-7 แผนเผชิญเหตุ […]

You May Like

ข่าวภูธร