น่าน ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นปลื้ม พ่อเมืองน่านเช้าสัก

admin2

น่าน ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นปลื้ม พ่อเมืองน่านเช้าสัก

การะ 6 องค์เทพ ศาลปึงเถ่ากงอายุครบ 120 ปี ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นปลื้ม พ่อเมืองน่านเข้าสักการะขอพร 6 องค์เทพ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดน่าน ณ ศาล ศาลเจ้าปึงเถ่ากงจังหวัดน่าน อายุครบ 120 ปี (10 รอบ) 2446- 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากงจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อายุครบ 120 ปี (10 รอบ) 2446- 2566 เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์ 6 องค์เทพ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน คึกคักตั้งแต่ช่วงค่ำคืน 19 ม.ค. 66 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินเข้าศาลเจ้าเหมือนชาวจีนที่เดินทางเข้าไปสักการะ 6 องค์เทพ เหนือความคาดหมาย โดยไม่มีกำหนดการ คณะกรรมการศาลเจ้า สร้างความปลาบปลื้มให้กับ นายประสงค์ เหล่าอารยะ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้า นายอุดม เกสโรทยาน และ คณะการศาลเจ้าปึงเถ่ากง จังหวัดน่าน และชาวจีนที่กำลังนำเครื่องไหว้เจ้าขอพรอยู่ในศาลเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพ่อเมืองน่านคนแรกที่เข้าสักการะขอพร 6 องค์เทพ โดยคณะกรรมการฯได้เชิญพ่อเมืองน่าน เช้าชมภายในศาลเจ้า ซึ่งถือเป็น สถานที่ประดิษฐานเจ้า 6 องค์ 1 ทีกงเทพเจ้าแห่งฟ้า 2. องค์ปืงเถ่ากง 3.กวนกงเจ้าพ่อกวนอู 4. ตี่จู๊เอี้ยเจ้าที่ 5เซียนซือ และ 6.เทพจี้กง ซื่งเป็น สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน มาเป็นเวลา 120 ปี จากนั้น พ่อเมืองได้ จุดธูป 24 ดอก ไหว้สักการ 6 องค์เทพ ขอเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดน่าน องค์ 1 ทีกงเทพเจ้าแห่งฟ้า 5 ดอก 2. องค์ปืงเถ่ากง 3 ดอ 3.กวนกงเจ้าพ่อกวนอู 3 ดอก 4. ตี่จู๊เอี้ยเจ้าที่ 5 ดอก 5เซียนซือ 3 ดอก และ 6.เทพจี้กง 3 ดอก และเสาประตูทางเข้าข้าง ละ 1 ดอก

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีของจีนเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พี่น้องชาวจีนเชื้อสายจีนก็จะมาไหว้เจ้าส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ มาเคารพสักการะเทพเจ้าที่นับถือ ที่ศาลเจ้าปึงเถ่ากงจังหวัดน่าน มีเทพเจ้า ทีกงเทพเจ้าแห่งฟ้า ปืงเถ่ากง กวนกงเจ้าพ่อกวนอู ตี่จู๊เอี้ยเจ้าที่ เซียนซือ และ เทพจี้กง ซื่งเป็น สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน มาเป็นเวลา 120 ปี เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ที่มาเยือนเมืองน่าน มาเยี่ยมชมศาลเจ้าปึงเถ่ากงเมืองน่าน ของชุมชนชาวจีน บ้านหัวเวียงใต้ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นชมชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาอยู่ เมืองน่านเป็นสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นสงบสุข เป็นย่านการค้าที่สำคัญของชุมชนเชื้อสายจีนส่วนที่อาศัยอยู่
ทางด้านคณะกรรมการศาลเจ้าฯ ได้ฝากพ่อเมืองน่าน บ้านหัวเวียงใต้เป็นย่านการค้า ถนนคนเดินแห่งแรกของจังหวัดน่าน เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร ได้ตั้งชื่อ ถนนคนน่าน เนื่องจากชื่อถนนคนเดินมีอยู่ทุกจังหวัด สร้างรายได้ให้ชุมชนและแม่ค้าในจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวก็ชอบมาก เพราะเป็นถนนเส้นตรงยาว จัดเป็นระเบียบ แต่เป็นที่นาเสียดาย ได้ถูกย้ายไปจัดที่บริเวณข่วงเมืองน่าน จึงฝากพ่อเมืองน่านพิจารณา จัดสรรแบ่งวัน ที่ไม่ซ้ำกับถนนคนเดินที่บริเวณข่วงเมืองน่าน ที่จัดเย็นวันศุกร์ – อาทิตย์
พร้อมนี้คณะกรรมการศาลเจ้าได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นำไปจัดงาน งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร 084-8084888

Next Post

น่านแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัด

Post Views: 18 น่านแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพั […]

ข่าวภูธร