อุบลฯ​ ประชุมขับเคลื่อนใช้งานแพลตฟอร์มบริหาร

admin2

อุบลฯ​ ประชุมขับเคลื่อนใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue​ ลดขั้นต้อนบริหารจัดการปัญหาแก่ประชาชน 5​ ส.ค.65) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี​ อำเภอเมือง​ตังหวัดอุบลราชธานี​ นายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี​ มอบหมายให้นายสุริยา​ บุตรจินดา​ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี​

ประชุม​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการ ปัญหาเมือง Traffy Fondue โดยจังหวัดอุบลราชธานี​ ได้ให้ส่วนราชการ​ อำเภอ​ และอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ นำ​มาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ​ ในพื้นที่​ ได้เป็นรูปธรรม​ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายเจนณรงค์ นามมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี​เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ข้าราขการ​ และเจ้าหน้าที่​ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ​สำหรับ​แอปพลิเคชัน Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดและแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน สามารถถ่ายรูป แชร์สถานที่เกิดเหตุแจ้งในแอปพลิเคชัน Traffy Fondue และสามารถเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ​ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องได้ด้วยตนเองซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา​ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Traffy Fondue และเป็นแอดมินของหน่วยงานตนเอง สามารถสร้าง QR CODE ของหน่วยงานตนเองได้ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน​ สามารแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue หน่วยงานที่รับผิดชอบรับปัญหาดังกล่าว​ได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอให้แอดมินหลักของจังหวัดดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานได้รับข้อมูลไปแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว สถานะของปัญหาเรื่องร้องเรียน ก็ปรับเปลี่ยนไปตามขั้นตอนการดำเนินการจนแล้วเสร็จสำหรับ ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ จะรวบรวมอยู่ในระบบของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานได้ทั้งหมด แต่หน่วยงานต่างๆ จะไม่สามารถเข้าดูข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ได้ จึงขอเชิญชวน​ ประชาชน​ ใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการบริหาร จัดการเมือง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ได้ทั้งระบบ Android และระบบ IOS และแจ้งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

Next Post

องคมนตรี ติดตามการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภายใน

Post Views: 69 องคมนตรี ติดตามการตรวจเยี่ยมโรงเรีย […]

ข่าวภูธร