นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

admin2

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 พ.ค 65 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ กองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพาน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 มาให้ความรู้และคำแนะนำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ […]

ข่าวภูธร