จ.อุบลฯ จัดกิจกรรมสภากาแฟ ภายใต้ชื่องาน “ตุ้ม

admin2

จ.อุบลฯ จัดกิจกรรมสภากาแฟ ภายใต้ชื่องาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ อุบลบ้านเฮา”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ 24 มี.ค.66 ที่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ครั้งที่ 3 “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ อุบลบ้านเฮา” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรื่องมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2566 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร งดการเผาทุกประเภท เช่น เผาในที่โล่ง เผาป่า และเผาขยะมูลฝอยทุกชนิด ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และอัคคีภัย ทั้งนี้หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำหรับกิจกรรม “สภากาแฟอุบลราชธานี ” จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งมอบธงให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเจ้าภาพดำจัดกิจกรรมสภากาแฟในครั้งที่ 4 ต่อไป

Next Post

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครูเสริมสร้างความตระหนักเท่า

อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครูเสริมสร้างความตระหนักเท่าทันภั […]

ข่าวภูธร