ยะลา ปศุสัตว์อำเภอเบตงตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อย

admin2

ยะลา ปศุสัตว์อำเภอเบตงตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อย เฝ้าระวังการระบาดของโรค ASF ยะลา – ปศุสัตว์อำเภอเบตงตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อย เฝ้าระวังการระบาดของโรค ASF พร้อมยืนยันไม่พบการระบาดโรคดังกล่าวในพื้นที่อำเภอเบตง วันนี้ 15 มกราคม 2565 นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อยในพื้นที่ ต.ยะรม ที่เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตามมาตรฐาน GFM และ GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้ และสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกร เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ภายหลังกรมปศุสัตว์มีการตรวจสอบพบเชื้อ ASF ในพื้นที่ จ.นครปฐม ที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และได้มีมาตรการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรค ASF ในสุกรทันที และร่วมมือกันพัฒนาวัคซีนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเบตง กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ยืนยันว่า ไม่มีการระบาดของโรค ASF เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเบตง มีการออกตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้มีความรู้เท่าทันโรคระบาดในฟาร์ม ซึ่งฟาร์มสุกรรายย่อยในพื้นที่ อ.เบตง มีทั้งหมด 6 ฟาร์ม มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ไม่เคยพบการโรคระบาดในหมูเกิดขึ้น อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ASF อย่างเข้มข้น และขอแจ้งประชาชนให้ทราบว่า สำหรับสุกรที่เป็นโรค ASF เป็นโรคที่ไม่สามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่น ผู้บริโภคยังสามารถรับประทานเนื้อสุกร ได้อย่างปลอดภัย โดยจะต้องให้ความร้อนปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส และหากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติสามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง 073-230575 หรือสายด่วน กรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ 24 ชม.
ด้าน นายวีระชัย เกษตรกรสุกรรายย่อย กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การทำฟาร์ม การจัดการอาหารสัตว์ซึ่งขึ้นราคามาหลายรอบแล้ว และยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่าง ราคาหมูจึงปรับเพิ่มขึ้นในช่วงนี้และอาจลากยาวไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตอนนี้มีกระแสข่าวพบการระบาดของโรค ASF ในประเทศ ตนมีความกังวลใจเรื่องโรคอยู่บ้าง จึงได้ปิดพื้นที่ฟาร์ม สั่งห้ามคนนอกเข้า-ออก ฟาร์ม โดยเด็ดขาดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน เพื่อป้องกันพาหะนำโรคเข้ามาสู่หมูได้
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

อุบลฯ เปิดตลาดนัด สินค้า-อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด

อุบลฯ เปิดตลาดนัด สินค้า-อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด […]

ข่าวภูธร