แพร่ เด็กๆยิ้มรับ หลังเทศบาลตำบลสอง นำของขวัญ ไปมอบ

admin2

แพร่ เด็กๆยิ้มรับ หลังเทศบาลตำบลสอง นำของขวัญ ไปมอบให้แต่ละโรงเรียนในเขต ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม เน้นความปลอดภัยตามที่วันที่ 7 มกราคม ของทุกปี “วันเด็กแห่งชาติ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และที่เทศมนตรีเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดย นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสอง นางสาวอำนวยพร ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และ จนท. พงน. เทศบาลตำบลสอง ได้นำของขวัญมอบให้กับเด็กๆ แต่ละโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” คำขัญวันเด็กปี 2565 นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid ส่งผลให้ความเป็นอยู่มีการระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาล “วันเด็กแห่งชาติ” ทางเทศบาลตำบลสอง ได้มีความห่วงใยต่อเด็กเยาวชนและชาวอำเภอสองเป็นอย่างยิ่ง ปกติแล้ววันเด็กจะมีการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเกรงจะมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดได้ ทางเทศบาลตำบลสอง จึงนำของขวัญไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 สำหรับเด็กๆเยาวชน หลังจากได้รับ ของขวัญ จากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสอง ต่างยิ้มรับด้วยความดีใจและมีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เริ่มแล้ว โครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่" เปิดป้ายโครงการ

เริ่มแล้ว โครงการไทยสามัคคีจังหวัดแพร่” เปิด […]

You May Like

ข่าวภูธร