คุณพระช่วย !!! พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และ

admin2

คุณพระช่วย !!! พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และองค์กรหน่วยงาน นำสิ่งของมอบกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 ต.วังชิ้น ที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากการระบาดโควิด-19เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ทางพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น นายชยพล งามสะอาด ปลัดประจำตำบลวังชิ้น และนายธนากร กันทะ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ได้นำสิ่งของมามอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 ต.วังชิ้น เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้กับประชาชนบ้านวังชิ้น ม.2 ต.วังชิ้น ที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากการระบาดโควิด-19

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจริญพรว่า วันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น นายชยพล งามสะอาด ปลัดประจำตำบลวังชิ้น และนายธนากร กันทะ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ได้นำสิ่งของมามอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 ต.วังชิ้น เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้กับประชาชนบ้านวังชิ้น ม.2 ต.วังชิ้น ที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากการระบาดโควิด-19 เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ทุกคนต้องปลอดภัย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก: ดันสหกรณ์หลักระดับอำเภอ เปิดลานรวบรวมรับ

พิษณุโลก: ดันสหกรณ์หลักระดับอำเภอ เปิดลานรวบรวมรับ […]

You May Like

ข่าวภูธร