ผบ.มทบ.37 รับมอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบ

admin2

ผบ.มทบ.37 รับมอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากใบยาสูบ ในโครงการทหารพันธุ์ดี เกษตรปลอดภัย ค่ายเม็งรายมหาราช 2 มี.ค. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ ให้การต้อนรับ ดร. สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และคณะ ในการเดินทางมามอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบของกรมสรรพสามิต ให้กับ มทบ.๓๗ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำไปทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงจากใบยาสูบ ของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช ตามแผนงานโครงการเกษตรปลอดภัย ซึ่ง มทบ. 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ภายใน ค่ายเม็งรายมหาราช ให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยทำการปลูกผัก พืชผล เพื่อใช้ประกอบเลี้ยงแก่กำลังพลภายในค่ายเม็งรายมหาราช อีกทั้ง ยังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนโดยทั่วไป ให้ได้รับประทานผักที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่ถูก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ณ หน้า บก.มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง เขียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี - ประชุมกลุุ่มเครือข่ายผู้ประสบภัยจากช้าง

กาญจนบุรี – ประชุมกลุุ่มเครือข่ายผู้ประสบภัย […]

ข่าวภูธร