จ.เชียงใหม่ ฝางเกษตรกรได้เฮรับซื้อใบกระท่อม

admin2

จ.เชียงใหม่ ฝางเกษตรกรได้เฮรับซื้อใบกระท่อมกิโลกรัม200บาท วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่สวนรัศมี บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ เสวนาและรับซื้อใบกระท่อมจากเกษตรกรในราคาใบสดกิโลกรัมละ 200 บาท โดยทางนายรัศมี แสนนามวงค์ ข้าราชการบำนาญ ได้เปิดเสวนาเชิงอบรมในการปลูกต้นกระท่อมพันธ์ก้านแดงในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการตรวจATK ทุกคนที่เข้าร่วมในการเสวนาอบรมและผลเป็นลบทุกคนให้สวมแมสทุกคน มีผู้ที่สนใจในการที่จะปลูกต้นกระท่อมเพื่อขายใบจำนวนประมาณ 70 คน ในการเปิดเสวนาอบรมในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอีกมากแต่เป็นช่วงที่โควิดยังมีการระบาดจึงรับเพียง70 คน เว้นระยะในการนั่งเพื่อความปลอดภัย โดยมีบริษัทเอกชน หลายแห่งมาเปิดให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าสมัครเพื่อทำสัญญาซื้อขายใบกระท่อมสดในราคา200 บาทต่อหนึ่งกิโลกรัมเป็นเวลา 10 ปี และมีบางบริษัทไม่จำกัดเวลาในสัญญาแต่ก็จะซื้อในระยะยาวกว่า10 ปี ใบกระท่อมยังเป็นพืชที่ต่างประเทศสนใจที่จะซื้อใบสดและใบแห้งเพื่อส่งขายยังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเอาไปสกัดเป็นยารักษาโรคหลายโรคที่กำลังนิยมกัน และใบกระท่อมยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นเมี้ยง ใช้อมเคี้ยวกินน้ำ และทำเป็นชา ใช้ชงดื่ม เพื่อรักษา เบาหวาน ความดัน ทำให้ร่างกายตื่นตัวกระชุ่มกระชวย ขยันทำงานไม่เหน็ดเหนื่อย และมีผู้ผลิตเพาะต้นกล้าเพื่อจำหน่ายหลายรายที่เข้ามาเสนอขายกล้าพันธ์ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรที่มีพื้นที่ว่างเปล่า หรือมีสวนแล้วสามารถนำต้นกระท่อมปลูกได้ในพื้นที่1 ไร่ ปลูกได้ 100 ต้น จะสามารถเก็บเกี่ยวใบขายได้ตั้งแต่อายุประมาณ8 เดือน ทำรายได้ไร่ละประมาณ 8,000 บาท และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุในการปลูก ซึ่งมีบางบริษัทได้เข้ามารับซื้อบ้างแล้วและให้ราคาที่ดี เป็นข่าวดีกับเกษตรกรที่ยังไม่มีทางเลือกสามารถปลูกต้นกระท่อมเป็นทางเลือกที่ทำรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวอย่างดีเลยที่เดียว[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0AIYIk6aDrs[/embedyt]

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ ด่านผาหงส์จับยาไอช์ซุกรถกระบะ

อำเภอไชยปราการ ด่านผาหงส์จับยาไอช์ซุกรถกระบะ 8 มีน […]

ข่าวภูธร