นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่า ราชการจังหวัด

admin2

นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022” ช่วยเหลือผู้ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้วันนี้ ที่ชั้น 2 หน้า The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ปี 2565 ภายใต้ชื่องาน JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 โดยมี นายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นายจ้าง สถานประกอบการและผู้สมัครงานเข้าร่วมพิธีกิ จกรรมนัดพบแรงงาน JOBFAIR@AYUTTHAYA 2022 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดปัญหาการว่างงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง และเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อให้ผู้สมัครงานทราบความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการสมัครงานเพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานให้เป็นที่รับรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมงาน จำนวน 23 บริษัท และมีตำแหน่งงานที่เปิดรับ จำนวน 1,300 อัตรา

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ จับยาบ้าฝิ่นดิบสองหนุ่มสาว

จังหวัดเชียงใหม่ จับยาบ้าฝิ่นดิบสองหนุ่มสาวชาวเขา […]

You May Like

ข่าวภูธร