กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริม

admin2

อุบลราชธานี กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้าของสมาชิกกลุ่มนายวิชัย วงษาชัย พร้อมร่วมกันหารือการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ม วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายสท้าน เอติรัตนะ หยธอ-ฟ. ร่วมกับนายวิชัย วงษาชัย ตัวแทนชุมชน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า สวนเกษตรของ นายแสวง คูณแก้ว สมาชิกกลุ่มของนายวิชัย วงษาชัย ร่วมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวทางของเขื่อนสิรินธรโมเดล ต่อไป ณ บ้านหาดทรายคูณ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรือนนอนพ […]

You May Like

ข่าวภูธร