กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ำ ในพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล เขื่อนสิรินธร วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสท้าน เอติรัตนะ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโยธา หยธอ-ฟ. นำคณะกรรมการตรวจรับงาน และผู้ควบคุมงาน เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนสิรินธร โคก หนอง นา โมเดล เพื่อตรวจเช็คสภาพของตัวอาคารเรือนนอนพร้อมห้องน้ำ และร่วมหาจุดที่ต้องแก้ไขหรือต้องเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น ก่อนลงนามตรวจรับงานฯ ต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยยาง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะจากศูนย์วิจัยยางหนองคา […]

ข่าวภูธร