จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านปลื้มเทศบาลเวียงฝางซ่อม

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านปลื้มเทศบาลเวียงฝางซ่อมถนน 4 มีนาคม 2565 ถนนหลายสายในพื้นที่เทศบาลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เกิดการกัดกร่อนตามอายุเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ นายฐานิ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงฝางได้จัดงบซ่อมแซมถนนที่แตกร้าวเป็นหลุมเป็นบ่อโดยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลใช้แอตฟรันสำเร็จซ่อมแซมให้การสัญจรได้ปกติและเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถ ชาวบ้านปลื้มใจและขอบคุณที่มีนายกที่ทำงานเป็นและสอดส่องดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งประชาชน ทราบว่าจะทำการซ่อมแซมถนนทุกเส้นให้อยุ่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยทุกเส้น

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

พะเยา - ตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและ

พะเยา – ตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุ […]

You May Like

ข่าวภูธร