จ.อำนาจเจริญ ชุดปฎิบัติการพิเศษอำเภอเมือง

admin2

จ.อำนาจเจริญ ชุดปฎิบัติการพิเศษอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าตรวจค้นจับกุมร้านค้าจำหน่าย บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น.
นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.ชัยภัทร เงินดีเจริญ รองผอ.รมน จังหวัดอำนาจเจริญ จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัด นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคง ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ตามที่ผู้ปกครองมาร้องเรียนผ่านตู้เหลืองดำ (อำนาจ GIS) มีร้าค้า จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับกลุมวัยรุ่น และนักเรียน
ผลการปฏิบัตการ พบ นายพีรพงษ์ วาจาสัตย์ นายชัยพร บุตรท้าว ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้าน กำลังยืนขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในร้าน นายพีรพงษ์ วาจาสัตย์ ซึ่งได้จากการขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยของกลางทั้งหมดพบอยู่ในตู้กระจกภายในร้าน จำหน่ายให้ วัยรุ่น รายได้เฉลี่ยวันละ 6,000-7,000 บาท พบของกลาง 1.ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 308 เครื่อง 2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 437 ขวด 3.เงินสด จำนวน 5,536 บาท 4.อุปกรณ์ เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 414 ชิ้น 5.ป้ายแสดงราคา จำนวน 13 ป้าย 6.ป้ายแสดงบัญชีการรับโอนซื้อขาย
จำนวน 2 ป้าย เออสารนำส่งพนักงานสอบสวน
1.สำเนาหนังสือข้อร้องเรียน จำนวน 1 ฉบับ2.ภาพถ่ายขณะจับกุม จำนวน 1 ชุด 3.หลักฐานการโอนเงินซื้อขาย จำนวน 1 ชุด โดยตั้งข้อหา 1.เป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใดๆ หรือเสนอ หรือชักชวนให้มีการขาย ให้บริการหรือจัดหาด้วยประการใด ซึ่งสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น อันเป็นการฝ่าฝืน คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ที่ 9/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 2. เป็นผู้นำเข้าซึ่งสินค้าต้องห้ามตามมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 3.ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารกู่และบารกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 4.ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 246 ซื้อรับไว้ โดยประการใด ซึ้งของอันตนพึ่งรู้ว่าเป็นความผิด ตามมาตรา 242 และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอำนาจเจริญ ดำเนินคดีต่อไป

Next Post

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จ.มุกดาหารปล่อยแถวประกาศ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จ.มุกดาหารปล่อยแถวประกาศสงครามกั […]

ข่าวภูธร