พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดฯ “เยี่ยมให้กำลัง

admin2

พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดฯ “เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการotop งาน OTOP ภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย จังหวัดแพร่ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมคึกคัก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานจัดงานตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางนายสมหวัง พ่วงบางโพ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ร่วมให้กำลังใจในงาน ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานจัดงานตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานแต่ละจุดดำเนินการ ประมาณ 300 บูทจังหวัดแพร่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน 58 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1. ประเภทอาหาร จำนวน 6 ราย 2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ราย 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 ราย

4. ประเภทของใช้ของที่ระลึก จำนวน 16 ราย 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ราย 6. ประเภทชวนชิม จำนวน 7 ราย มียอดจำหน่ายประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 333,810 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565 ได้แก่ 1. มะนอย ยอดจำหน่าย 82,000 บาท 2. กลุ่มผ้าทอจกบ้านเหล่า ยอดจำหน่าย 31,500 บาท 3. สุรัน บุญเกิด ยอดจำหน่าย 30,000 บาท ยอดจำหน่ายสินค้าสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 1,474,180 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. อวิกาหม้อห้อมแฟชั่น ยอดจำหน่าย 123,100 บาท 2. ญเนศดีไซน์ ยอดจำหน่าย 123,000 บาท 3. สิริพร บัตรน้อย ยอดจำหน่าย 119,100 บาทมี จำนวนผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ จำนวน 2,668 คน การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดแพร่ ในครั้งนี้ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม รีสอร์ท และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการส่งความสุขให้แก่พี่น้องชาวเเพร่ กระตุ้นการจับจ่ายซื้อของอย่างคึกคัก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ดไฟไหม้บ้านเกษตรกรไร่อ้อยวอดทั้งหลังขณะเกิด

ร้อยเอ็ดไฟไหม้บ้านเกษตรกรไร่อ้อยวอดทั้งหลังขณะเกิด […]

ข่าวภูธร