อุบลฯ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย จังหวัด

admin2

อุบลฯ ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ สดุดี เทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
ที่ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและคณะแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ขึ้น โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริฐ เขียนนอก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,คณบดี คณะแพทย์แผนไทยและคณะแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ ภาคีเครือข่าย ร่วมกัน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าว ถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ผู้เป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้ง มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่น และ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทย สำหรับ งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญและคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทย กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้รู้จัก และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาแต่ช้านาน และสร้างกระแสในการผลักดันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเองของสังคมไทย
ทั้งนี้ ภายในงานยังมี พิธีลงนามความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย โดย ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ,ยโสธร อำนาจเจริญ ,มุกดาหาร ,นครพนม และ สุรินทร์ และ การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งให้คำปรึกษา การตรวจ การรักษา และ ตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ฟรี อีกด้วย

Next Post

ทางกลุ่มไลน์วิศวกรโยธา ได้แชร์ภาพ การขุด

ทางกลุ่มไลน์วิศวกรโยธา ได้แชร์ภาพ การขุดอุโมงค์รถไ […]

You May Like

ข่าวภูธร