น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

admin2

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ บริเวณหนองน้ำครก บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้นำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจปรับปรุงภูมิทัศน์สวนธารณะ และปลูกตันไม้ เพื่อการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

น่าน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ

น่าน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิ […]

You May Like

ข่าวภูธร