พิษณุโลก กองกำลังผาเมือง ประสานความร่วม

admin2

พิษณุโลก กองกำลังผาเมือง ประสานความร่วมมืองานความมั่นคง ไทย ลาว ตามที่ กองกำลังผาเมือง ได้จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย กับ แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย นั้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ ประธานฝ่ายไทย และคณะ เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ ไทย – ลาว ระหว่าง กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว กับ กองกำลังผาเมือง ครั้งที่ 2/65 ณ ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว เป็นประธานฝ่ายลาว เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมการลาดตระเวนร่วมกันตามลำแม่น้ำโขงสำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ระหว่าง กองกำลังผาเมือง กับ แขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีความปรารถนาให้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันในทุกระดับอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ และจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาได้มีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในหลายประการ ซึ่งทางกองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการตามข้อหารือ ดังนี้การติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เนื่องจากปรากฏข่าวสารความพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ด้านตรงข้าม ด่านตรวจน้ำเกิ๋ง โดยได้ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 จุดการเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นแลปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสามารถตรวจยึดจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่ ด้านติดกับแม่น้ำโขงได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบันการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด ตามชายแดนของหน่วยงานความมั่นคงของแขวงบ่อแก้ว ได้ทำการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว ซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ยาบ้า 36,480,000 เม็ด ไอซ์ 590 กิโลกรัม เฮโรอีน 2 แท่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง และความจริงใจ อันจะเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศ สืบต่อไป จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3 หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส แน่วแน่แก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565
ปรีชา นุตจัรส รายงานขขาุวพิษณุโลก

Next Post

ลูกศิษย์และญาติๆ แสนเศร้า หลังทราบอาจารย์คนดีๆ ประสบอุบัติเหตุถูก ปิคอัพ พุ่งชน จยย.ร่างกระเด็น เสียชีวิตคาที่

ลูกศิษย์และญาติๆ แสนเศร้า หลังทราบอาจารย์คนดีๆ ประ […]

You May Like

ข่าวภูธร