กาญจนบุรี – สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ ขอความร่วม

admin2

กาญจนบุรี – สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ ขอความร่วมมือ “ผู้สูงอายุ” รับวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มความปลอดภัยเมื่อลูกหลานกลับไปเยี่ยม วันนี้ 07 มี.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าอาจจะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์และเชงเม้ง ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเป็นวันครอบครัว มีประเพณีการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ลูกหลานจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ขอประชาชนร่วมกันเข้มมาตรการลดการติดเชื้อ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม “ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว” ที่อัตราเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่น แนะผู้สูงอายุรีบฉีดวัคซีนตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้ลูกหลานกลับไปเยี่ยมช่วงสงกรานต์ได้อย่างสบายใจและปลอดภัย

นายแพทย์ชาติชาย กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุมีการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น แต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าหลายเท่า โดยเฉพาะสูงอายุ 70 ปีขึ้นไป อัตราติดเชื้อเสียชีวิตเกือบ 3% อายุ 60-69 ปี อัตราติดเชื้อเสียชีวิต 0.6% และอายุ 50-59 ปี อัตราติดเชื้อเสียชีวิต 0.2% และจากข้อมูลพบว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุ ช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์และเชงเม้ง ที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และไหว้บรรพบุรุษที่ต่างจังหวัด ขอให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับวัคซีนเข็มแรก หากฉีดเข็มแรกแล้วให้ฉีดเข็ม 2 ตามนัด และหากรับครบ 2 เข็มเกิน 3 เดือนให้รีบมารับเข็มกระตุ้น เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้ ลูกหลานกลับไปเยี่ยมบ้านได้อย่างสบายใจ โดยลูกหลานต้องฉีดวัคซีนและต้องป้องกันตนเองด้วยเช่นกัน เนื่องจากสงกรานต์ปีที่แล้ว หลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากลูกหลานที่กลับไปเยี่ยม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2565 ในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 73,478 คน (เป้าหมายจำนวน 112,788 คน) คิดเป็นร้อยละ 65.15 เข็มที่ 2 จำนวน 75,543 คน เข็มที่ 3 จำนวน 27,247 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 132 คน สำหรับกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว จำนวน 43,208 คน รับเข็มที่ 2 จำนวน 42,750 คน เข็ม 3 จำนวน 17,177 คน และเข็มที่ 4 จำนวน 294 คน จึงขอความร่วมมือ “ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว” โปรดมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อลูกหลานกลับไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน”นายแพทย์ชาติชาย กล่ว

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

อำนาจเจริญ ฟาร์มหอยเชอรี่สี ทอง ลูกเขย เมือง

อำนาจเจริญ ฟาร์มหอยเชอรี่สี ทอง ลูกเขย เมืองอำนาจเ […]

You May Like

ข่าวภูธร