เทศบาลตำบลร้องกวางฯ ส่งมอบ “ผ้าห่มกันหนาว

admin2

เทศบาลตำบลร้องกวางฯ ส่งมอบ “ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน” ชุดยาเวชภัณฑ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ให้อบอุ่นกาย อบอุ่นใจ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาเวชภัณฑ์(ชุดเล็ก) และพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งศรี ตำบลร้องกวางและตำบลร้องเข็ม

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาเวชภัณฑ์(ชุดเล็ก) และพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งศรี จำนวน 7 ราย 2.ตำบลร้องกวาง จำนวน 11 ราย 3.ตำบลร้องเข็ม จำนวน 12 ราย ทั้งนี้เป็นการสร้างความอบอุ่นอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กกล ผาเมือง สกัดจับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ด้านชายแดน

กกล ผาเมือง สกัดจับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ด้านชาย […]

ข่าวภูธร