อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวน “กิน กุ้ง กันศูนย์การค้าอยุธยาซิ

admin2

อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวน “กิน กุ้ง กันศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขอเชิญร่วมงาน “กิน กุ้ง กัน” แซ่บ สะดุ้ง จุ้งมาแล้วร่วมอุดหนุนกุ้งก้ามกราม ส่งตรงจากจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ราคาเริ่มต้น 180 บาท  กิโลกรัม เท่านั้น!! ช้อปเพลิน เดินชิล เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก โดยกลุ่มเกษตรกร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เริ่ม 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.ชั้น 1 หน้าประตู G-4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกัน

อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก […]

ข่าวภูธร